Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

moglismywszystko
6695 1d6d
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
moglismywszystko
7722 32c1 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaelinela elinela
moglismywszystko
8602 eca3
moglismywszystko
Nigdy nie zapominaj o sobie. Codziennie pytaj siebie, czy jesteś szczęśliwy.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
moglismywszystko

Nawet jakby nasze drogi się rozeszły i spotkałbym Cię zupełnie przypadkiem za 10 lat to wiem, że serce waliłoby mi jak oszalałe i ręce by mi się trzesły.

— zupełnie tak jak mi...
Reposted fromsorriso sorriso viaelinela elinela
moglismywszystko
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki
moglismywszystko
1815 5a9d 500
Reposted fromdygoty dygoty viablackheartgirl blackheartgirl
moglismywszystko
bo czasem spotyka się takich ludzi, których uwielbia się za wszystko, mimo, pomimo i wbrew.
Reposted frommefir mefir viablackheartgirl blackheartgirl
moglismywszystko
Przecież my nawet nie mieliśmy siebie w planach .

— malutka '
Reposted fromhihootka hihootka viablackheartgirl blackheartgirl
moglismywszystko
Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – "Metro 2033"
Reposted frompuella13 puella13 viainmybetterworld inmybetterworld
moglismywszystko
Ale dokądkolwiek pójdziesz, byłoby miło, żebyś kiedyś wrócił. Albo chociaż o mnie pamiętał.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
moglismywszystko
3850 9611 500
moglismywszystko
moglismywszystko
moglismywszystko
3205 6cab

January 17 2020

moglismywszystko
5274 01a7 500
Reposted fromeffic effic viapunisher punisher
moglismywszystko
moglismywszystko
2934 ab89
Reposted fromaconcagua aconcagua viapollywood pollywood
moglismywszystko
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
moglismywszystko
6920 2f1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl