Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2020

moglismywszystko
7177 dbd3
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalexandrious alexandrious
moglismywszystko
Bywała wesoła, roześmiana, pełna życia i energii (...) Tymczasem jednak przejmowała się nadal. Ciągle coś ją bolało lub dotykało.
— Agnieszka Osiecka, Dzienniki 1951
Reposted frommaybeyou maybeyou viamiimi miimi
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
moglismywszystko
9671 d25e 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viamiimi miimi
moglismywszystko
8053 559e
Reposted fromkarahippie karahippie viarhubarbrr rhubarbrr
moglismywszystko
9456 5d25 500
Reposted frommesoute mesoute viarhubarbrr rhubarbrr
moglismywszystko
7193 3acc
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek viarhubarbrr rhubarbrr
moglismywszystko
7425 9927 500
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek viarhubarbrr rhubarbrr
moglismywszystko
7342 cba9 500
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek viarhubarbrr rhubarbrr

May 28 2020

moglismywszystko
3861 7c79 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viagriber griber
moglismywszystko
1093 20e7 500
Reposted fromohshit ohshit viaday11shadow day11shadow
moglismywszystko
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viamarciix marciix
moglismywszystko
9310 1062 500
Reposted fromzciach zciach viaThe1995 The1995

May 26 2020

moglismywszystko
moglismywszystko
nie zapamiętasz, zapamiętasz mnie
dużo panien niebo Ci da
Ty mnie zapomnisz
zapomnę Ciebie i ja
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viamilostki milostki
moglismywszystko
1900 4986 500
Reposted fromyolo28 yolo28 viazupson zupson
moglismywszystko
5851 9c78
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaelinela elinela
7490 4388
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaelinela elinela
moglismywszystko
1795 4dbf
Reposted fromkarahippie karahippie viamoai moai
moglismywszystko
miało być miło i pięknie a zaraz serce mi pęknie  (...)
— Czesław Śpiewa
Reposted fromunr-eal unr-eal viaforgoodandforbad forgoodandforbad
moglismywszystko
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...