Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

moglismywszystko
7616 1c17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoko soko

May 18 2019

moglismywszystko
0183 7ad9 500
Reposted fromsavatage savatage viabeltane beltane
moglismywszystko
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
moglismywszystko
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
moglismywszystko
8581 85a4 500
rupi kaur
Reposted fromnutt nutt viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
moglismywszystko
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
moglismywszystko
9506 d45b
Reposted fromMonasi Monasi viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
moglismywszystko
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
moglismywszystko
7060 cb46 500
Reposted fromseasons seasons viaoutofmyhead outofmyhead
moglismywszystko
Przypominam sobie jak lubiłem się Ciebie domyślać
— pezet
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaoutofmyhead outofmyhead
moglismywszystko
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutofmyhead outofmyhead
moglismywszystko
Do powiedzenia zostało nam jedynie milczenie.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeltane beltane
moglismywszystko
9273 3121 500
Reposted fromRowena Rowena viajustmine justmine
moglismywszystko
Życie to nie tylko wielkie kapelusze i powolny walc. Życie to również czekanie na tych, którzy nigdy nie wracają.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeltane beltane
moglismywszystko
9255 755b
Reposted fromRowena Rowena viajustmine justmine
moglismywszystko
5777 d69c 500
Reposted fromsoftboi softboi viabeltane beltane
moglismywszystko
7483 46fa 500
Reposted fromRowena Rowena viajustmine justmine
moglismywszystko
moglismywszystko
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viazimnydzienn zimnydzienn
moglismywszystko
0916 c571
Reposted fromwildatheart wildatheart viahindsight hindsight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl