Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

moglismywszystko
6821 5fa8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viainto-black into-black
moglismywszystko

July 16 2019

moglismywszystko
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viaveronica-o veronica-o
moglismywszystko
7482 d19c 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaiammistake iammistake
moglismywszystko

Bo choćbyś nie wiem , jak mocno próbował trzymać ją w swoich ramionach, przecież czujesz, że nie należy do Ciebie.

— Nina Reichter
Reposted fromaleander aleander
moglismywszystko
The same person who broke you, does not fix you. The lesson they taught you does.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viarurky rurky
moglismywszystko
0382 e19d
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny viaveronica-o veronica-o
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaaleander aleander
moglismywszystko
Wierzyłam do końca. 
Nie powinnam od początku.
Reposted fromnutt nutt viaveronica-o veronica-o
moglismywszystko
1408 e219
Reposted fromchangecolour changecolour viajoannem joannem
moglismywszystko
3172 7b76 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamrrru mrrru
moglismywszystko
1475 778f
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
moglismywszystko
3173 194f 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl

July 14 2019

moglismywszystko
W niedzielę wszystko boli bardziej
— Sosza
Reposted fromresort resort viacoolstorybro23 coolstorybro23
moglismywszystko
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadreamadream dreamadream
moglismywszystko
Don't feel sad because someone gave up on you. Feel sad for them because they gave up on someone who would've never given up on them.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viamefir mefir
moglismywszystko
7851 d600 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajemkartofle jemkartofle
moglismywszystko
Boję się, że już nigdy nie będę tak naprawdę szczęśliwa. Że wszystko już zawsze będzie tylko echem tamtego uczucia do jedynej osoby, z którą nie mogło być happy endu...
— 8 lat to wciąż za mało żeby zapomnieć
Reposted frombazyliszek bazyliszek vialenifca lenifca
moglismywszystko
1560 8278 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl