Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

moglismywszystko
7980 a060 500
Reposted fromnyaako nyaako viaWhiltierna Whiltierna
moglismywszystko
2263 0e50
Reposted fromkarahippie karahippie viakrainakredek krainakredek
moglismywszystko
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
moglismywszystko
7883 8f8e

September 20 2019

moglismywszystko
2933 5469 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoeurina coeurina
moglismywszystko
Kto by pomyślał, że będzie już tylko gorzej.
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoope doope
moglismywszystko
moglismywszystko
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
moglismywszystko
If someone ever says you’re weird, say thank you.
— Ellen DeGeneres (via purplebuddhaproject)
Reposted fromwestwood westwood viagraywall graywall

September 19 2019

moglismywszystko
A ja mówię: Może w noce pozamieniaj dnie.
— Dawid Podsiadło-Co Mówimy ?
moglismywszystko
8291 2871
Reposted frombatgirl batgirl viablovely blovely
moglismywszystko
to zabawne, że słowa mogą podlegać tak różnym interpretacjom.
— breaking bad
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viablovely blovely
moglismywszystko
8583 bbd4 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viafreeway freeway
moglismywszystko
7894 f045
Reposted fromkarahippie karahippie
moglismywszystko
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima viabezwladnie bezwladnie

September 18 2019

moglismywszystko
3690 342f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakuroinekochris kuroinekochris
moglismywszystko
wierzę, że istnieją właściwe słowa, które ustawione w odpowiednim porządku, potrafią to wszystko wytłumaczyć. ale mówiąc do niej, nigdy nie potrafię ich odnaleźć.
— breaking bad
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viacotarsky cotarsky

September 16 2019

moglismywszystko
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viayouaresonaive youaresonaive
moglismywszystko
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl