Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

moglismywszystko
3186 0954
Reposted fromsolovely solovely viahereyes hereyes
moglismywszystko
4345 660f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe
7432 451b
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viawarkocz warkocz
moglismywszystko
3275 d9c5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
moglismywszystko
Należy mądrze dobierać znajomości. Nie ponaglać miłości. Nie pozwalać, by samotność wrzucała nas w objęcia tych, co nie są „naszą bajką”. Należy zakochiwać się wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi, a nie wtedy, gdy czujemy się samotni. Na dobrą znajomość warto trochę poczekać.
Reposted fromlubiedzis lubiedzis viawarkocz warkocz
moglismywszystko
6372 5607 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadrozdzi drozdzi
moglismywszystko
0080 5c31
Reposted frompulperybka pulperybka viawarkocz warkocz

November 08 2018

moglismywszystko
Tęskniłam za nim. Bardzo. Wiedziałam, że nigdy więcej go nie dotknę, nie poczuję jego pocałunków na całym ciele. Wiedziałam, że nie będę mogła zwrócić się do niego, gdy odczuję taką potrzebę, że nie będzie już tą silną, opiekuńczą postacią, która pomoże mi dźwigać przyszłe ciężary. Pewnego dnia znajdę to wszystko u boku ukochanego mężczyzny, ale to będzie coś innego. Nawet sobie nie wyobrażałam, żeby ktoś kiedyś napełnił mnie takim poczuciem bezpieczeństwa jak on. Straciłam go, zanim tak naprawdę stał się mój. Nie podejrzewałam, że pewne uczucia mogą być tak nieznośne.
— Samantha Young - "Ostrożnie z miłością"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabezwladnie bezwladnie
moglismywszystko
Na­dal zaj­mu­jesz 90% mo­jego mózgu. Po­zos­tałe 10% zaj­mują myśli o tym, że po­win­nam przes­tać o To­bie myśleć.
— Izohelia
Reposted fromstercum stercum viabezwladnie bezwladnie
moglismywszystko
1475 09e0
Reposted fromSabela Sabela viabezwladnie bezwladnie
moglismywszystko
3152 e789
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagabrynia gabrynia
moglismywszystko
Nic tak nie boli jak świadomość, że coś właśnie dobiega końca.
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
moglismywszystko
7090 197d 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viapiehus piehus
moglismywszystko
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasugarvenom sugarvenom
moglismywszystko
Mimo to zawsze, zawsze będę cię kochał
Chociaż ranisz, zabijasz słowami
I pewnie nigdy nie będzie tak samo
To nie chcę cię stracić
— Ralph Kamiński
Reposted fromwhatashame whatashame
moglismywszystko
moglismywszystko
9209 7463 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaSurvivedGirl SurvivedGirl
moglismywszystko
moglismywszystko
2553 fa07 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viarosses rosses
moglismywszystko
    Często ludzie wybaczają innym, tylko po to aby tamci wciąż byli cząstką ich świata.
     
— julkiii.photoblog.pl
Reposted fromwelovekate welovekate viasugarvenom sugarvenom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl