Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

moglismywszystko
moglismywszystko
Wymuszone kontakty z człowiekiem, który ma cię w dupie, były gorsze niż zupełny brak kontaktu.
— Penelope Ward, Vi Keeland - "Zbuntowane serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimpressive impressive
moglismywszystko
moglismywszystko
3201 ce40 500
Reposted fromrenirene renirene viacotarsky cotarsky
moglismywszystko
moglismywszystko
Reposted fromshakeme shakeme vianamehercarmen namehercarmen
moglismywszystko
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacotarsky cotarsky
moglismywszystko
Jest bardzo charyzmatyczny. Bardzo atrakcyjny. Ma w sobie urok. Niemal zuchwałość. Tak jakby umiał cię ocalić przed tobą samą.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiewychowana niewychowana
moglismywszystko
Tak bardzo rani ta gra w poszukiwanie partnera, te podchody, testy i próby. Nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że zapomniałaś, że to gra, i odwracasz się ze łzami w oczach.
— Sylvia Plath "Dzienniki 1950-1962"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMisqa Misqa
moglismywszystko
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMisqa Misqa
moglismywszystko
Broniłam się od samotności, wypełniając ją niewłaściwymi ludźmi.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMisqa Misqa

November 19 2019

moglismywszystko
7415 466a 500
Reposted fromnyaako nyaako viamole-w-filizance mole-w-filizance
moglismywszystko
Reposted frommrrru mrrru viaLinaa Linaa

November 18 2019

moglismywszystko

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viadaises daises
moglismywszystko
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparrtyzant parrtyzant
moglismywszystko
Moje serce nieustannie za tobą tęskni.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
moglismywszystko
Ile jeszcze minie dni byś zrozumiał swoje błędy?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaimpulsivee impulsivee

November 12 2019

moglismywszystko
9441 386e
:))))
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaTyMiJestes TyMiJestes
moglismywszystko
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl