Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

moglismywszystko
0315 fe75 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaalexandrious alexandrious
moglismywszystko
Here we go again, with your mixed signals, and my overthinking.
moglismywszystko
I am too full of life to be half loved.
moglismywszystko
moglismywszystko
3370 8b31 500
moglismywszystko
9788 3ddc 500
Reposted fromoutoflove outoflove via12czerwca 12czerwca
moglismywszystko
1320 9adc
Reposted frommyname myname viaviva-salvadore viva-salvadore
moglismywszystko
9704 05c2
moglismywszystko
Człowiek też może stać się nałogiem.
— rzuć wszystko i chodź się całować!
Reposted fromtimetolove timetolove viaWhiteGirl WhiteGirl
moglismywszystko
5268 764f
17/9/17
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaWhiteGirl WhiteGirl
moglismywszystko
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, kto Cię kocha, szanuje i jest z Ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
moglismywszystko
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
Reposted fromdeviate deviate vialubie-lato lubie-lato
moglismywszystko
Czasem warto wyłączyć i myślenie i światło. I rachunek mniejszy i człowiek odpocznie.
— przeczytane.
Reposted fromcorvax corvax vialubie-lato lubie-lato
6747 85bf
Reposted fromkimik kimik vialaters laters
moglismywszystko
1922 54d9
Reposted fromsouvenirs souvenirs viaklaudialucja klaudialucja

December 17 2017

moglismywszystko
6493 5763
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabeliveinme beliveinme
moglismywszystko
1374 af66 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacristinaa cristinaa
moglismywszystko

Zawsze, kiedy mój telefon wibruje, mam nadzieje, że to Ty tęsknisz.

Reposted from12czerwca 12czerwca viaframbuesa frambuesa
moglismywszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl