Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

moglismywszystko
5594 f6f9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatojapaula tojapaula
moglismywszystko
0857 e169
Reposted fromkarahippie karahippie viamiamor miamor
3171 ea59 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viamiamor miamor
moglismywszystko
8461 3796 500
Reposted fromonlyman onlyman viamiamor miamor
moglismywszystko
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja vialaparisienne laparisienne
moglismywszystko
5269 118c
Reposted fromonlyman onlyman vialaparisienne laparisienne

June 12 2018

moglismywszystko
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viazupson zupson
moglismywszystko
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viazupson zupson
moglismywszystko
4232 a313
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaSkydelan Skydelan
moglismywszystko
Jesteś zbyt dobra, by zrezygnować.
— Grey’s Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
6128 5f6b 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viayourhabit yourhabit
moglismywszystko
Meeting you was like listening to a song for the first time and knowing it would be my favorite.
— Unknown
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaSkydelan Skydelan

June 08 2018

moglismywszystko

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viablackheartgirl blackheartgirl
moglismywszystko
9442 5190
Reposted fromtichga tichga viayourhabit yourhabit
moglismywszystko
Świat to żywe laboratorium piękna.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK viablackheartgirl blackheartgirl
moglismywszystko
0671 c255 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaelinela elinela
moglismywszystko
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan
moglismywszystko
Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna.
— Napoleon Hill
Reposted fromsewinglover sewinglover viaSkydelan Skydelan
moglismywszystko
7702 09b2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
moglismywszystko
znajdźmy się już wreszcie
— 11:57
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl