Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

moglismywszystko
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialieve lieve
moglismywszystko
7856 c01e 500
Reposted from0 0 vianoelle noelle
moglismywszystko
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaSurvivedGirl SurvivedGirl
moglismywszystko
chciałabym powiedzieć, że nie czekałam na Ciebie - chciałabym umieć nie czekać.
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viamesoute mesoute
moglismywszystko
Nie rób tego. Nigdy nie bądź osobą, która się poddaje.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
moglismywszystko
i zakochał mnie w sobie.
— Tove Jansson
moglismywszystko
6671 921f 500
Halina Poświatowska
moglismywszystko
tak bardzo mi Ciebie brakuje.
— :(
Reposted fromyourhabit yourhabit viamadadream madadream

August 16 2018

3645 1aab 500

this is beautiful because it could mean anything. its like they have left you to finish off the sentence for yourself. it could be “let her know right now that she’s beautiful, that you love her, that you cheated, that you have cancer or that you are depressed, but there is one definite meaning to this and its: let her know right now before its too late, before you hurt her even more (if its bad), before its the wrong time and she doesn’t feel the same way (if its an emotion). that is why this is my absolute favourite picture on tumblr 

Reposted fromkimik kimik viaszydera szydera
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viasanitas sanitas
moglismywszystko
3098 9f6d
Reposted fromsavatage savatage viainnocentsoul innocentsoul
moglismywszystko
moglismywszystko
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade viaiammistake iammistake
moglismywszystko
9732 ad48 500
Reposted frompiehus piehus
moglismywszystko
Czasem za nami tęsknię. 
Reposted fromparasole parasole viabadblood badblood
moglismywszystko
9963 a22e
Reposted fromkarahippie karahippie viabladeloki bladeloki
moglismywszystko
jak coś naprawić, gdy nie wiesz co jest zepsute?
Reposted fromnutt nutt
moglismywszystko
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaodyssey odyssey
moglismywszystko
8204 e186
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaBalladyna Balladyna
moglismywszystko

Jeśli zawsze jest sama, kiedy potrzebuje Twojej pomocy, to nie dziw się, że później Cię już o nią nie prosi. Jeśli sama musiała iść przez mrok, to nie oczekuj, że ogrzejesz się później w jej światłości.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl