Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

moglismywszystko
— Veronica, "Riverdale"
moglismywszystko
I oczywiście znowu mi się śniłeś.
Dzisiaj znowu okropnie ciebie nie było.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frompasazerka pasazerka vialaparisienne laparisienne
moglismywszystko
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
moglismywszystko
0461 3c62 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
moglismywszystko
nic mi z ciebie nie zostało
nagle
— Miron B.
Reposted fromdepresja depresja viaMisqa Misqa

February 18 2019

moglismywszystko
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
moglismywszystko
I oczywiście znowu mi się śniłeś.
Dzisiaj znowu okropnie ciebie nie było.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frompasazerka pasazerka viaweruskowa weruskowa
moglismywszystko
2589 021f
Reposted frommariola mariola viathinkmore thinkmore
moglismywszystko
7140 bc7b
Reposted fromkarahippie karahippie viabluejane bluejane
moglismywszystko
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
moglismywszystko
5631 3d0e
Reposted fromthesmajl thesmajl viaweruskowa weruskowa
moglismywszystko
Czy dos­tałaś kiedyś wszys­tko, cze­go pragnęłaś? I wte­dy zro­zumiałaś, że nie o to ci chodziło? 
— Neil Gaiman
Reposted fromnezavisan nezavisan via48hrs 48hrs
moglismywszystko
3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic vianestlee nestlee
moglismywszystko

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaelinela elinela
moglismywszystko
0036 a5ef
Reposted fromaletodelio aletodelio
moglismywszystko
nic mi z ciebie nie zostało
nagle
— Miron B.
Reposted fromdepresja depresja viaikari ikari
moglismywszystko
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać. (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaupinthesky upinthesky
moglismywszystko

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko

February 17 2019

moglismywszystko
9801 fc0a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl